Farma Janovka

Na podzim v roce 2009 začínáme farmařit na 16 ha vlastních pozemků. První roky nebyly snadné, protože jsme měli jen touhu a teprve v průběhu jsme utvářeli představu a zakládali chovy. S farmou jsme koupili i stádo daňků, které chováme s potěšením dodnes a stádo ovcí Suffolk, které jsme ale nakonec nahradili stádem Burských koz a skotem plemene Aberdeen Angus.

Naše farma se zaměřuje na domácí produkci hovězího, vepřového a  prodej živých zvířat. V roce 2012 jsme provedli transformaci fyzické osoby na právnickou a zakládáme společnost Farma Janovka s.r.o., obhospodařujeme již 80 ha pozemků převážně luk a pastvin.